29 Mart 2012 Perşembe

- DATİV

Dativ'de Artikel Dönüşümleri


Dativ'de artikel dönüşümleri aşağıdaki gibidir.


NOMINATIV
NOM
der
(k)ein
die
(k)eine
das
(k)ein
die
keine
DATIV
DAT
dem
(k)einem
der
(k)einer
dem
(k)einem
den ...+n
keinen

 • Görüldüğü gibi der ve das artikel'i dem şeklini alırken die artikeli de der  şeklini almaktadır. Çoğul die ise den ...+n şeklinde formüle edilebilir.
 • Cümlede "Dativ" i bulmak için özneye wem? (kime?) sorusunu sorarız. Eğer özne soruya cevap verebiliyorsa ilgili kısım "Dativ" dir.
 • Cümlede hem dativ hem de Akkusativ varsa ön sırayı Dativ alır. Yani Dativ'den önce Akkusativ gelmez.
Örnekler:

der Schüler (öğrenci) ------------------ dem Schüler (öğrenciye)
das Kind (çocuk) ---------------------- dem Kind (çocuğa)
die Frau (kadın) ------------------------ der Frau (kadına)
der Student (öğrenci) ----------------- dem Studenten (öğrenciye)

die Väter  (babalar) -------------------- den Vätern (babalara)

ein Haus (bir ev) ----------------------- einem Haus (bir eve)
kein Haus (bir ev değil) --------------- keinem Haus (bir eve değil)
eine Frau (bir kadın) ------------------ einer Frau (bir kadına)
keine Frau (bir kadın değil) ---------- keiner Frau (bir kadına değil)

keine Banken (hiçbir bankalar ------- keinen Banken (hiçbir bankalara)

Dativ Yapan Präpozitionlar


Aşağıdaki präpoziton lar daima dativ yaparlar:aus : -den, dan   ---------------- Ich gehe aus dem Zimmer.
von : -den, dan   ---------------- Der Geschäftsmann ist von seiner Reise zurückgekommen.

25 Mart 2012 Pazar

AKKUSATİV

 

 Artikel Dönüşümleri


--- Artikellerin dönüşümüne bir göz atalım.
.

NOMINATIV
NOM
der
(k)ein
die
(k)eine
das
(k)ein
die
keine
AKKUSATIV
AKK
den
(k)einen
die
(k)eine
das
(k)ein
die
keine...
.
 •  Akkusativ'de değişen tek artikel "der" dir, diğerleri olduğu gibi kalmakta.
 • Cümledeki "Akkusativ"i bulmak için özneye wen? (kimi?) ya da was? (neyi?) sorularını sorarız. Cevap alabiliyorsak, cümledeki ilgili kısım"Akkusativ"dir.
 • Cümledeki "Akkusativ"i bulmak için bir başka yöntem de cümledeki özne ve nesne ilişkisine bakmaktır. Cümlede eğer hem özne ve hem de nesne ya da ikinci bir şahıs varsa cümle hareketlidir yani "Akkusativ"dir.
Örnek:  Ich sehe  ..... Mann.    --   (den, einen)
         ( Ben görüyorum ..... adam.)


==> Çoğul halde  sonlarına -n veya -en takılarını alan ve artikeli "der" olan tüm isimler, "Akkusativ"de daima çoğul yazılışlarıyla kullanılırlar. Bu istisna sadece "Akkusativ"e has bir özellik olmayıp, ismin tüm halleri için geçerlidir.

  Örnekler:
 der Mann (adam) ----------------------- den Mann (adamı)
 der Ball (top) ---------------------------- den Ball (topu)
 der Sessel (koltuk) --------------------- den Sessel (koltuğu)
 der Student (öğrenci) ----------------- den Studenten (öğrenciyi)
 der Mensch (insan) -------------------- den Menschen (insanı)
.
 das Auge (göz) ------------------------ das Auge (gözü)
 die Frau (kadın) ---------------------- die Frau (kadını)

Akkusativ Präpositionlar


Bazı Präpositionlar önlerindeki isimleri daima Akkusativ yaparlar. Bunlar,
 

24 Mart 2012 Cumartesi

Konjuktion : bağlaç

Konjuktion : bağlaç

 • und (ve)
 • aber (ama)
 • oder (yada)
 • denn (çünkü)
 • sondern (aksine)
 • dann (sonra)
 • deshalb (bu sebeple)

 • Bağlaçlara (Konjuktionen) Örnekler:

 • Ich und Kinder gehen ins Kino.
 • Ich will Fussball spielen aber habe keine Zeit.
 • Er trink Morgens Kaffee oder Tee.
 • Mein Father geht heute nicht, denn er ist Krank.
 • Meine Mutter isst kein Fleich, sondern sie isst Gemüse.
 • Mein Father ist Krank, deshalb kommt er nicht.
 • Tanımlayıcıların Kullanılışları / Der Gebrauch der Artikel

  ·       bestimmter Artikel – der, die, das ..

  ·       unbestimmter Artikel – ein, eine ...

  ·        negativer Artikel – kein, keine ..
  • Belirli tanımlayıcı (der bestimmte Artikel) bilinen bir kimseyi ya da nesneyi ifade ederken kullanılır.
  • Belirsiz tanımlayıcı (der unbestimmte Artikel) ise yakinen bilinmeyen ve henüz söz konusu olmamış bir kimseyi ya da şeyi ifade ederken kullanılır.
  Örnek: der Mann (adam) bizce bilinen ya da önceden sözü edilen
  ein Mann (bir adam) genel, herhangi bir adam

  1. Özel isimler tekil halde iseler tanımlayıcısız kullanılır, ancak bu isimler niteleneceklerse tanımlayıcı ile kullanılır. Örn. Der junge Mustafa Kemal

  2. uyruk ve meslek belirten isimlerin "sein ve "werden" eylemleri ile kullanımlarında ve "als" sözcüğünden sonra kullanımında artikel kullanılmaz.
  Örn.: Ich bin Ingenieur.
  Sie arbeitet als Krankenschwester. (hemşire olarak çalışıyor.)

  3. Belirsiz tanımlayıcılar çoğul isimlerle kullanılmaz.
  Die Kinder - belirli çoğul
  viele Kinder - belirsiz çoğul
  mehrere Kinder - " "

  4. Belirsiz tanımlayıcılar ilgeçlerle birleştirilebilirler. Örn. :
  an + dem = am (D)            zu + der = zur (D)
  bei + dem = beim (D)       an + das = ans (A)
  in + dem = im (D)              in + das = ins (A)
  von + dem = vom (D)        auf + das = aufs (A)
  zu + dem = zum (D)          durch + das = durchs (A)

  • Tanımlayıcı ile ilgeç kaynaşması genel ya da belirtisiz bir olayı ifade ederken kullanılır.
  Örnek: zum Bahnhof, am Tage, im Zusammenhang, am Montag, ins Kino, beim Lesen

  • Tarihlerde kaynaşma zorunludur: am 24. 03. 2012

  KELİME ÇEŞİTLERİ / WORTARTEN

             Kelime çeşitleri ile başlayalım. Zira zaman zaman karşımıza çıkan "Nomen", "Adverb", "Adjektiv" gibi dil bilgisi konu başlıklarının hangisi nedir şaşırmayalım.

  Nomen :  isim
  Artikel :  tanımlayıcı
  Verb :     eylem
  Pronom : zamir
  Adjektiv : sıfat
  Adverb :      zarf
  Präposition : Edat
  Konjuktion : bağlaç